Miscellanea tarnopolskie / tom II (1995)


Автор/Видавництво: Чеслав Еугетіуш Бліхарський 
Дата випуску: 1995
Мова: польська 
Кількість сторінок: 461

Про видання: До вашої уваги другий том "Тернопільських збірок" Чеслава Бліхарського. Історія храмів, органів міського самоврядування, товариств, освітніх закладів. Усе це та багато іншого на сторінках Miscellanea tarnopolskie.

Зміст

Spis tresci
Kosciol o.o. Dominikanow ......................................................................................................... 9
Kosciol o.o. Jezuitow...................................................................................................................38
Kosciol Parafialny w Tarnopolu.................................................................................................53
Biskupstwo Tamopolskie .................................................................................................................80
Kaplice............................................................................................................................................82
Kaplica cmentarna.......................................................................................................................82
Kaplica konwiktorska .................................................................................................................82
Kaplica szkolna ...........................................................................................................................82
Kaplica gimnazjalna ...............................................................................................................83
Kaplica wiezienna........................................................................................................................83
Kaplica w Ochronce Polskiej ...............................................................................................83
Kaplica sw. Jana.........................................................................................................................83
Kaplica Matki Boskiej Bolesnej ........................................................................................... 83
Kaplica w Zagrobeli ..............................................................................................................84
Kaplica w Gajach Wielkich ..................................................................................................84
Przechadzka po naszych grobach Tarnopolskich ............................................................85
Obrazy i figury Matki Boskiej przywiezione po drugiej wojnie swiatowej
z wojewodztwa tarnopolskiego (zebral i opracowal Tadeusz Kukiz).............................88
Nabozenstwa patriotyczne......................................... ................................................................91
Zycie polityczne  ..........................................................................................................................99
Prasa Tarnopolska ..........................................................................................................................123
Kronika zycia gospodarczego Tarnopola.................................................................................127
Magistrat i Rada Miejska miasta Tarnopola.............................................................................142
Burmistrzowie  .......................................................................................................................164
Wice-burmistrzowie   ...............................................................................................................165
Rada Miejska miasta Tarnopola ..........................................................................................165
Magistrat....................................................................................................................................167
Rada Powiatowa........................................................................................................................184
Zycie kulturalne............................................................................................................................189
Teatr..........................................................................................................................................191
Koncerty ..................................................................................................................................196
Odczyty....................................................................................................................................198
Akademie  ................................................................................................................................ 201
Festyny .................................................................................................................................... 203
Kino ......................................................................................................................................... 204
Organizacje spoleczne .................................................................................................................205
Wstep ......................................................................................................................................   205
Chronologiczne zestawienie organizacji spolecznych w Tarnopolu do roku 1914........205
Sarmacja (tajna organizacja)..................................................................................................208
Kasyno miejskie......................................................................................................................208
Towarzystwo Pedagogiczne .................................................................................................211
Towarzystwo Przyjaciol Oswiaty Ludowej.........................................................................222
Towarzystwo Pomocy Naukowej  .........................................................................................222
Stowarzyszenie Rekodzielnikow „Gwiazda"........................................................................223
Stowarzyszenie Mlodziezy Rekodzielniczej im. T. Kosciuszki  ........................................237
Towarzystwo Zwolennikow Postepu ...................................................................................238
Tarnopolskie Towarzystwo Lyzwiarzy.................................................................................. 240
Towarzystwo Przyjaciol Muzyki w Tarnopolu  ................................................................... 240
Podolskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Dietariuszow .........................................265
Resursa Tamopolska..............................................................................................................266
Stowarzyszenie Urzednikow   .................................................................................................266
Kolko Rolnicze.......................................................................................................................... 267
Towarzystwo Rybackie ........................................................................................................... 267
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Rekodzielnikow „Rodzina" ......................................... 268
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKOL" ................................................................................ 269
Towarzystwo Wioslarskie  ..................................................................................................... 291
Towarzystwo Weteranow Polskich z 1863 roku................................................................... 292
Kasyno Mieszczanskie..........................................................................................................   292
Towarzystwo Nauczycieli Szkol Wyzszych  ........................................................................ 292
Powiatowa Kasa Chorych   ..................................................................................................... 297
Tarnopolskie T-wo Obywatelskie .......................................................................................... 297
Towarzytwo Spiewacze „Echo"  ............................................................................................ 297
Kolko Naukowe Tarnopolskie................................................................................................... 298
Towarzystwo Przyjaciol Oswiaty Ludowej........................................................................... 301
Towarzystwo Szkoly Ludowej ............................................................................................... 302
Stowarzyszenie katolickich robotnikow ,Przyjazn" ............................................................. 331
Eleuteria ..................................................................................................................................... 332
Towarzystwo Pomocy Przemyslowej..................................................................................... 333
„Ognisko" .................................................................................................................................. 333
Towarzystwo Przyjaciol Mlodziezy........................................................................................ 334
Wojskowo-cywilny Klub Sportowy „Kresy"....................................................................... 334
Czytelnia naukowa ............................................................................ ...................................... 361
Organizacje spoleczne w latach 1918 - 1939 ......................................................................... 361
Komitet Bylych Wiezniow Ideowych z lat 1914 - 1921...................................................... 363
Towarzystwo Opieki nad Grobami Polskich Bohaterow................................................... 364
Zwiazek Inwalidow Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.............................................. 364
Kolo Podolan w Warszawie................................................................................................... 365
Tarnopolanie w Krakowie ..................................................................................................... 365
Zwiazek Legionistow.............................................................................................................. 366
Powiatowa Organizacja Narodowa ...................................................................................... 368
(POW) Polska Organizacja Wojskowa................................................................................ 368
Federacja Zwiazkow Obroncow Ojczyzny ......................................................................... 369
Zwiazek Strzelecki .................................................................................................................. 369
Kolo Zwiazku Oficerow Rezerwy w Tarnopolu  ................................................................ 373
Zwiazek Podoficerow Rezerwy.............................................................................................. 375
Zwiazek Naprawy Rzplitej...................................................................................................... 375
Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.............................. 376
Podolski Klub Jezdziecki........................................................................................................ 380
Wojewodzki Zwiazek Stowarzyszen Polskich.................................................................... 380
Wojewodzki Sekretariat Porozumienia Organizacyj Spolecznych................................... 380
Liga Morska i Kolonialna ..................................................................................................... 381
Liga Obrony Powietrznej Panstwa....................................................................................... 381
Polski Czerwony Krzyz........................................................................................................... 383
Wojewodzkie Kuratorium Budowy Kosciolow i Domow Ludowych ............................ 384
Towarzystwo Pomocy Polonii za Granica  ......................................................................... 385
T-wo Przyjaciol Rumunii w Tarnopolu ............................................................................... 385
Wojewodzki Komitet Zbiorki na Fundusz Walki o Szkole Narodowa dla Polakow
Zagranica .......................................................................................................................... 385
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich w Tarnopolu................................................. 386
Towarzystwo Spiewacze „Bard"........................................................................................... 386
Towarzystwo Oratoryjne ...................................................................................................... 388
Chor Nauczycielski................................................................................................................. 391
Chor mieszany Towarzystwa Szkoly Ludowej  ................................................................. 391
Tarnopolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Tarnopolu  ............................................. 391
Podolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk ........................................................................... 392
Oddzial Polskiego Towarzystwa Historycznego................................................................ 394
Kolo Polskiego Towarzystwa Filologicznego ................................................................... 395
Wojewodzki Zwiazek Pracy Obywatelskiej Kobiet ........................................................... 395
Towarzystwo Opieki nad Dzieckiem i Mlodzieza .............................................................. 396
Delegatura Kol Gospodyn Wiejskich w Tarnopolu ......................................................... 396
Kasyno Urzednicze................................................................................................................. 396
Rodzina Urzednicza  .............................................................................................................. 397
Rodzina Wojskowa................................................................................................................. 397
Rodzina Kolejowa................................................................................................................... 398
Rodzina Policyjna................................................................................................................... 398
Zwiazek Pan Domu................................................................................................................. 398
Stowarzyszenie Mlodych Ziemianek Kolo Tarnopol  ....................................................... 399
Towarzystwo Pan Niesienia Pomocy Wdowom i Sierotom po Adwokatach .... 399
Legion Mlodych...................................................................................................................... 399
Straz Przednia  .......................................................................................................................... 400
Liga Katolicka w Tarnopolu.................................................................................................... 400
Narodowa Organizacja Kobiet  .............................................................................................. 401
Kolo Przyjaciol Harcerstwa w Tarnopolu............................................................................. 401
Kolo Harcerzy z Walk o Niepodleglosc z lat 1910 - 1921.................................................... 402
Zwiazek Mlodziezy Rzemieslniczej.......................................................................................   402
Izba Rzemieslnicza..................................................................................................................   403
Gremium Kupcow Polskich ...................................................................................................   404
Malopolskie Towarzystwo Rolnicze  .................................................................................... 405
Towarzystwo Rolniczo-Osadnicze.......................................................................................   406
Patronat Przemyslu Ludowego i Domowego......................................................................   406
Towarzystwo Teatrow i Chorow Wloscianskich ..............................................................   406
Chrzescijanski Zwiazek Zawodowy......................................................................................   406
Zwiazek Zawodowy Kolejarzy (Z.Z.K.)................................................................................. 407
Zjednoczenie Kolejowcow Polskich.....................................................................................   407
Kolo Zwiazku Zawodowego Maszynistow Kolejowych przy ZZK w Tarnopolu .         407
Federacja Kolejowcow Polskich w Tarnopolu..................................................................... 407
Towarzystwo Muzyki Kolejowej w Tarnopolu ................................................................... 407
Wojewodzki Zwiazek Stalych Delegatow Pracownikow Panstwowych w Tarnopolu .................. 407
Stowarzyszenie Sedziow Przysieglych w Tarnopolu   ........................................................ 408
Zwiazek Polskich Nauczycieli Szkol Powszechnych w Tarnopolu.................................... 408
Zwiazek Zawodowy Nauczycieli Polskich Szkol Srednich ................................................ 409
Chrzescijanski Zwiazek Nauczycieli Szkol Powszechnych ................................................ 410
Zwiazek Lekarzy Kas Chorych w Tarnopolu  ...................................................................... 410
Tarnopolski Oddzial Lekarzy Weterynarii  ........................................................................... 410
Wojewodzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami w Tarnopolu ................................. 410
Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze w Tarnopolu......................................................... 410
Towarzystwo Hodowcow Drobiu, Krolikow i Golebi.......................................................... 411
Tarnopolski Podokreg Lwowskiego Zwiazku Okr. Pilki Noznej  ....................................... 411
Policyjny Klub Sportowy.......................................................................................................   411
Tarnopolski Klub Tenisowy — 1930..................................................................................... 411
Podolski Klub Sportowy Legion............................................................................................ 413
Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Tarnopolu.................................. 415
Szkolnictwo — Tarnopolskie Szkoly Ludowe (do chwili wybuchu I-szej Wojny
Swiatowej)................................................................................................................................ 417
Wstep ...................................................................................................................................... 417
„Hauptschule", „Kreishauptschule", szkola ludowa pospolita, Szkola Wydzialowa
im. Konarskiego................................................................................................................ 418
„Madchenschule", Szkola normalna dla dziewczat, 3-kl. Wydzialowa Szkola
Zenska im. sw. Jadwigi.................................................................................................... 424
Gr.-kat. Pfarschule, 2-klasowa Szkola „Na Mikulinieckim" , etatowa 4-klasowa
Szkola Ludowa Meska, 4-klasowa Szkola Ludowa Meska im. sw. Kazimierza 430
4-klasowa Szkola Cwiczen przy Seminarium Nauczycielskim Meskim   ......................... 433
I-sza Etatowa 4-klasowa Szkola Zenska tzw. „Garfeina", Szkola Ludowa im.
Hoffmanowej..................................................................................................................... 434
4-klasowa Szkola Zenska przy ul. Agenora („Kolejowa"), Wydzialowa Szkola
Zenska im. A. Mickiewicza.............................................................................................. 436
4-klasowa Zenska Szkola Pospolita Siostr pod wezw. sw. Jozefa, „Szkola
Jozefitek" . . . ..................................................................................................................... 438
4-klasowa Szkola „Cwiczen" przy Prywatnym Seminarium Zenskim dyr. Vogla.  438
4-klasowa Ludowa Szkola im. J. Slowackiego .................................................................... 438
4-klasowa Ludowa Szkola Zenska im. E. Orzeszkowej ...................................................... 439
Deutsche-Israelitische Schule, Israelitische Freyschule, Niemiecko-Zydowska
Szkola, 4-klasowa Szkola Izraelicka, 4-klasowa Mieszana Szkola Izraelicka,
Szkola Ludowa im. Perla  ................................................................................................ 439
„Viribus Unitis"............................................................................................................................. 442
Uzupelnienia do „Tarnopolan na starym ojcow szlaku"......................................................... 444

Немає коментарів:

Дописати коментар