Тернопільська figurą Ceres (1938)


Południowa część zachodniej "ściany" ulicy Mickiewicza (Шевченка), ongiś zwana ul. Pańską niższą, brała swój początek od rogu z ul. Trzeciego Maja (Сагайдачного). a kończyła się na ul. Ostrogskiego (Острозького). "Głos Polski" z dnia 1 II 1913 r., antagonista komisarycznego burmistrza miasta, donosił: "Studnię na plantach z figurą Ceres postawił b. "wielkorządca" Tarnopola, komisarz rządowy dr Trembałowicz". Tak więc datę jej urodzenia szukać należy w przedziale lat 1910-1912. Pod studnią stoi 1-szy z prawej Kazimierz Maziej. IV 1938 r. 

Скульптура містилася там, де зараз збігаються вулиці Шевченка, Сагайдачного та Кульчицької. Дехто із старожилів пригадує її існування, але чогось особливо відмітити не міг. Праворуч видно будинок окружного суду (тепер сектор Руська,23).

Немає коментарів:

Дописати коментар