Тернопільський готель "Польонія"


Zachodnia "ściana" w pierwszych latach XX wieku. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej /Kraków-1985/ ze zbioru T. Rudziewicza)Z prawej strony, na trawniku przed latarnią elektryczną, kamień pamiątkowy z napisem: "Wilhelm, Deutschlands Kaiser, König von Preussen, weilte hier am 26 VIII 1917 auf dem Gefeldestand Seines ersten Garde-Feld-Artillerie-Regiments". Obróciło się koło historii i na drugiej stronie wyryto: "15 lipca 1919 Dywizja Strzelców polskich pod dowództwem generała de Champeaux wstąpiła bohatersko do Tarnopola". Jeszcze jeden obrót koła historii i dziś (1987) nie ma śladu po kamieniu...


Rzut oka z dachu Hotelu Podolskiego na ul. Mickiewicza. Z prawej strony część budynku starostwa, za którymi widoczne są wieże i jeszcze stara kopuła kościoła O.O. Dominikanów. Od lewej natomiast widoczny jest dom narażony przy ul. Trzeciego maja. Za naszych czasów tj. II RzP nie zdołaliśmy odbudować wspaniałego drzewostanu plantów przy ul. Mickiewicza, które ongiś słusznie nazywali Tarnopolanie "Ogródkiem" w odróżnieniu od parku nazywanego "Nowym Ogrodem".

Немає коментарів:

Дописати коментар