Тернопільський будинок польського "Сокола"


Gmach T.G. "Sokół". Ulica Strzelecka górna. Długo utrzymywała się ta nazwa, utrwalona w tradycji tarnopolskiej. Nawet, gdy w roku 1890 kładziono kamień węgielny pod gmach "Sokoła" (Франка,8) nikt nie odważył się wyjść z propozycją zmiany nazwy tej uliczki. Dopiero w 1905 r. w wyniku uchwały Rady Miejskiej królewskiego miasta Tarnopola, zmieniono starą nazwę tej ulicy na ulicę Sokoła.

Немає коментарів:

Дописати коментар