Довоєнна вулиця Чорновола


Odcinek przedwojennej ulicy Agenora Gołuchowskiego, od dworca kolejowego do urzędu skarbowego. Rok 1914. Bruk z kostki granitowej, położonej za rządów komisarycznego burmistrza dra Trembałowicza w roku 1911. (Dar H. Stolarz-Chałupkowskiej /Kraków-1985/ ze zbioru Tomasza Rudziewicza)


Ta sama ulica widziana od dworca kolejowego. W dali widoczna wieża "ratuszowa" na tle dwóch wież kościoła dominikańskiego. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej /Kraków-1985/ ze zbioru Tomasza Rudziewicza)


Podwórze magistrackie (того, на місці якого тепер пам'ятник Пушкіну), będące remizą miejskiej straży pożarnej, zajmowało część ul. Piłsudskiego od rogu ul. Kopernika do rogu ul. Mickiewicza (Шевченка). Okalał go mur z namalowanymi na nim reklamami sklepów tarnopolskich. W 1933 r. odbywały się tam powiatowe zawody Ochotniczej Straży Pożarnej. Moment składania staroście Malickiemu raportu o gotowości do rozpoczęcia zawodów. Raport składa naczelnik Straży z Draganówki. Od lewej stoją: 2. Widacki Mieczysław (z aparatem fot.), 3. Bachman (inspektor pow. O.S.P.), 7. Malicki Tomasz, starosta tarnopolski. (Dar Mieczysława Widackiego, Rybnik - 1986 r.)


Koniec ul. Piłsudskiego. Z lewej strony fragment budynku poczty (тепер Чорновола,1) od strony tej właśnie ulicy, a nieco dalej, zbudowany w roku 1910 budynek urzędu skarbowego. Na tym tle rodzina Smoluchowskich, rok 1935. (Dar Mieczysława Smoluchowskiego, Kraków - 1985 r.)

Немає коментарів:

Дописати коментар