Початки тернопільського ТАНГу (1971)


На базі Тернопільського факультету Київського інституту народного господарства (ТФ КІНГ) організовано Тернопільський фінансово-економічний інститут (ТФЕІ)

Важливим в історії ТНЕУ став 1971 р., коли міністр вищої і середньої спеціальної освіти УРСР на виконання постанови Ради міністрів СРСР № 58від 22 липня 1970 р. « Про організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту» , відповідної постанови Ради Міністрів УРСР № 435 від 24 серпня 1970 р. та наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР № 542 від 7 серпня 1970 р. видав наказ № 848 від 11 грудня 1970 р. про організацію з 1 січня 1971 р. на базі факультету ТВ КІНГ Тернопільського фінансово-економічного інституту (ТФЕІ) (1971– 1989 рр.). Виконувачем обов'язків ректора, а невдовзі ректором ТФЕІ було призначено Л. О. Каніщенка, який очолював ТФ КІНГ.

ТФЕІ став першим в Україні вищим навчальним закладом фінансово-економічного профілю, якому в середині 1971 р., згідно з наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти України, було присвоєно другу категорію, а 1 вересня 1979 р. – першу. Тоді на території колишнього Радянського Союзу діяло всього чотири фінансово-економічних інститути – Казанський, Ленінградський, Московський і Тернопільський. Їх головне завдання полягало у підготовці кваліфікованих спеціалістів-економістів для фінансової системи, промисловості, сільського господарства і державної статистики.

У зв'язку з відкриттям ТФЕІ, в січні 1971 р. на базі факультетської створено Вчену раду інституту, яку очолив Л. О. Каніщенко. Незважаючи на те що він був наймолодшим ректором, уже невдовзі очолив Раду ректорів Західноукраїнського регіону, куди входили керівники вищих навчальних закладів Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Рівенської і Хмельницької областей. На своїх засіданнях Вчена рада ТФЕІ розглядала питання, пов'язані з навчально-методичною, виховною та науковою роботою кафедр, розвитком госпдоговірної тематики, прийомом на навчання вступників тощо.

Саме так розпочався шлях ТНЕУ як самостійного вищого навчального закладу.

Немає коментарів:

Дописати коментар