Паркова скульптура Тернополя (2012)


Паркова скульптура Тернополя: каталог/ Л. Б. Берник (ред., упор.), В. М. Окаринський (упор., вст. ст.), Є. Т. Удін (худ. ред.). -– Тернопіль: Крок, 2012. -– 72 с.: іл.
ISBN 978-617-692-023-6

У каталозі репрезентовано декоративно-паркову скульптуру Тернополя, висвітлено історію її створення, зокрема Міжнародні симпозіуми монументальної пластики «Медобори» (Тернопіль, 1989, 1990), представлено її творців-скульпторів, відображено сучасний стан скульптур. Видання розраховане на широке коло читачів.

Загальна редакція Л. Б. Берник
Художній редактор Є. Т. Удін
Упорядкування Л. Б. Берник, В. М. Окаринський
Вступна стаття В. М. Окаринський
Фото Л. Б. Берник (2010-2012), А. В. Зюбровський (1989, 1990).