Карта Тернополя (1908)


Оригінальна назва: Plan miasta Tarnopola
Локалізація: Тернопіль
Рік: 1908
Масштаб: 1:10 000
Розмір карти: 34,8x29,6 cm
Видавець: Коштом книгарні Альфреда Брюггера. Тарнополь
Джерело: Колекція Ришарда Хубіша
Правове регулювання: Ришард Хубіш. Краків


План міста Тернополя виданий у 1908 році коштом книгарні Альфреда Брюггера (Alfred Brugger). Друк плану виконано в літографічному закладі Кароля Крaніковського у Кракові (K[arol] Kranikowski).

Легенда: У верхньому лівому куті розташовано назву: "План міста Тернополя виданий коштом книгарні Альфреда Брюггера у Тернополі" (Plan miasta Tarnopola wydany nakładem księgarni Alfreda Bruggera w Tarnololu). Нижче міститься числовий масштаб 1:10000 та перелік умовних позначень. У правій частині розміщено перелік із 68 об'єктів позначених на карті. У нижньому правому куті міститься інформацію про місце друку плану: "Літографія К. Крaніковського. Краків (Litogr[afia] K. Kranikowski. Kraków).

Одна із моїх найулюбленіших карт! Я навіть друканув її. Чому? Бо на ній видно яким був Тернопіль до 1СВ. Більшість карт або середньовічні або міжвоєнного періоду. Чимало об'єктів були позначені на ній востаннє в "своєму житті".

Перелік об'єктів

1. Magistrat król. miasta Tarnopola
2. Hotel Podolski i kawiarnia Boulevard
3. Droguerya Adlera
4. Księgarnia p. Bruggera
5. Wyższa Szkoła Realna
6. Kościół 0. 0. Jezuitów
7. Szkoła Wydziałowa męska i żeńska
8. Bank Austro-Węgierski
9. Szpital wojskowy
10. C. k. Starostwo
11. Gimnazyum Polskie
12. Kościół 0. 0. Dominikanów
13. Pułkownikówka (Oberstengebaude)
14. Kasa Oszczędności
15. Seminaryum Nauczycielskie
16. Kasarnia zamkowa
17. Koszary im. ces. Franciszka Józefa
18. Młyn parowy
19. Browar Przywalicha
20. Bursa Ruska
21. Towarzystwo Szkoły ludowej
22. Ruski Bank kredytowy
23. Tow. ubezpieczeń Krakowskie
24. Bursa nauczycielska
25. Polskie Tow. gimnast. «Sokół»
26. Dworzec kolejowy
27. Kasarnia im. Bilińskiego
28. C. k. Dyrekcya skarbowa
29. Straż finansowa
30. C. k. Prokuratorya państwa
31. C. k. Sąd powiatowy
32. Hotel Puntscherta
33. Narodna Torhowla 84. C. k. Sąd obwodowy
35. Apteka M. Krzyżanowskiego
36. Cerkiew parafialna
37. Cerkiew św. Krzyża
38. Kościół parafialny
39. Urząd podatkowy
40. Bursa Polska
41. Szpital izraelicki
42. Szkoła ludowa im. Kazimierza
43. Internat dla uczniów Seminaryum
44. Mieszczańskie Bractwo i Sokół ruski
45. Szpital powszechny
46. Szkoła żeńska im. Mickiewicza
47. Rz.-kat. dom dla ubogich
48. Ochronka polska
49. Ruski dom dla ubogich
50. Cerkiew Wniebowz. Najśw. Maryi
51. Koszary Kawaleryi
52. ""
53. Prochownia
54. Tempel i szkoła izraelicka Perlą
55. Gimnazyum ruskie
56. Kawiarnia Wiedeńska
57. Bank hipoteczny
58. Komenda 15 p. piechoty
59. Rzeźnia miejska
60. Łaźnia parowa
61. Baraki wojskowe
62. Stajnia Sperlinga
63. Stara Bożnica
64. Magazyn Banku hipotecznego.
65. Ruska Cerkiew nowo projekt.
66. Szkoła ślusarstwa maszynowego
67. Elektrownia miejska
68. Fabryką wyrób, cement. Freudmana

Переглянути карту

Немає коментарів:

Дописати коментар